Novaja Radost’ with choirs CZ/SK/UA
11. 12. 2022
Modra, SK
The church - Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa