Novaja Radost‘ se sbory z CZ/SK/UA
11. 12. 2022
Modra, SK
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa