with Anil Eraslan
29. 07. 2023
Bratislava, SK
Festiva Viva Musica, Letná čitáreň u Červeného raka

Tickets