duo I.Bittová + A.Fajt
27. 07. 2024
Banská Štiavnica, SK
Old castle, Starozamocka 11.