Available now on:

B. Bartók Slovenské spevy

1-38. Deťom / For Children
39. Tanec slovenských mládencov
40. Ej, popred naše dvere
40-41. Štyri slovenské ľudové piesne

Pavian Records
2015