Žingora – pěvecká dílna
24. 03. 2020
Prešov, SK
VIOLA centrum pre umenie, Tkáčska 6507/2